top of page
Search
  • בעז ברקת

שירים חדשים - סיפור קטן , עניין גדול .


שירים חדשים - סיפור קטן , עניין גדול .

אחרי שנים רבות של יצירת פסקול להכל....

מתוך נגיעתי במגוון כיוונים של עשיה מוזיקאלית.

הרגשתי שהגרסה שמסכמת אותי יותר מהכל

היא : שיר שאני מחבר מלחין ומגיש .

בשיר אני מספר את עצמי לעצמי.

תמצית של אמת שקיימת בתוכי,

גם אם לא ממש ידעתי על קיומה,

עד לרגע שבו נולד משפט

ונשפך לתוך בית בשיר...

ואז מצטרף הלחן שמגלם את התדר שהמילים יוצרות .

ואליהם מצטרף ליווי שעוטף את המילים והלחן....

התבשיל הזה מקבל תיבול נוסף , באופן הביצוע .

שנוצר כשהוא עובר מסלול -

דרך : מוח, בטן, לב, מיתרי קול, נשימה, חך, לשון, שפתיים.כשהמילים המולחנות נהגות ומוגשות הם יוצאות שוב לעולם....


15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page