top of page

כל אחד והפטיש שלו...

כאן אציג את הטרפת שלי לצילום

שדות , ים ועוד פריימים מטורפים שלא התאפקתי מלצלם .

וזו רק ההתחלה לה לה.....

מצטער תצטרכו לסבול בשקט,

אני מתחיל לפחד שזה הדף האהוב עלי באתר

bottom of page