top of page

משחקים

משחקים

מספר דוגמאות מוזיקאליות מתוך פרוייקטים שונים -

בחברות הפקה שונות להן יצרתי פס קול , הקמתי אולפנים -  in house  

להפקת פס קול , הקלטת קרינות וכתיבת מוזיקה.

שם יצרנו ערכנו ותפרנו את כל צרכי הסאונד של הפרוייקט.

bottom of page